נווטים הראשונים

לפי המסורת היהודית, הנווט הראשון היה אברהם אבינו. עקב הציווי האלוהי, הוא עזב את ארצו והלך לארץ כנען, היא ארץ ישראל. חז"ל מספרים שאברהם התמצא בניווט בשטח ונעזר באמצעי הטבע בלבד, השמש, הירח והכוכבים.

גם צאצאיו של אברהם נמנו עם הנווטים, בעיקר משום שהיו תקופות של רעב, ומי שחי בתקופה ההיא נאלץ לנדוד ממקום למקום על-מנת להמשיך להתקיים. כלי התחבורה היחידים היו חמורים וגמלים, וניווטו בעיקר בעזרת הכוכבים. מאז, המשיך האדם להמציא שיטות ניווט חדשות, בעיקר בגלל צרכי נדידה ופרנסה. משהתחיל האדם להתפרס בכל הארץ, חיפשו אנשים להרחיב את גבולם, וכך החל הניווט הימי.

הפניקים, המיצרים והמינואים היו השייטים הראשונים, מהאלף השלישי לפני הספירה. הם הסתמכו על ניווט חופי. החל מהמאה ה-8 לספירה חלה נקודת מפנה, כאשר הויקינגים גילו את המצפן. הויקינגים היו לוחמים סקנדינבים וכובשי ארצות. הם גילו את התכונות המגנטיות הטבעיות של הברזל, ובהתבסס על כך בנו את המצפן. כך הצליחו לנווט עצמם למקומות מרוחקים ביותר.

מאז, במשך מאות שנים, קמו הרבה מגלי ארצות והומצאו שיטות ניווט יעילות יותר. בסוף המאה ה-20 הומצא ה-GPS, שנכון לכתיבת שורות אלה הוא המילה האחרונה בניווט.

מצפן
אצטרולב
מפה