ניווט בשטח

על מנת למצוא את הדרך בשטח דרושה מיומנות גבוהה יחסית, משום שטוואי השטח דומה באזורים גדולים, בד"כ אין שילוט ברור ואף קיימות בטבע סכנות כגון בע"ח מסוכנים, חול טובעני וכדומה. ניווט בשטח דרוש להרפתקנים, למטיילים ולכוחות צבא.

בניווט בשטח משתמשים בעיקר במפות השטח ומצפן. ברם, מפת שטח מאוד מסובך לקרוא, משום שמצויים בה סימונים מיוחדים המתארים טוואי שטח שונים, ולא תמיד ברור מה כל סימון אומר. כמו כן מפות לא תמיד מעודכנות מספיק. המצפן עוזר לנווט, אך נותן רק כיוון כללי להתקדמות, וכמו כן ידוע שלמצפן יש סטייה מסוימת.

בשנים האחרונות נעשה שימוש הולך וגובר בטכנולוגיית ה-GPS, גם בניווטי שטח, בעיקר לשימוש צבאי, להתקדמות באזור לא מוכר, ולהפעלת אמצעי לחימה בצורה אוטומטית לחלוטין וללא התערבות האדם. הניווט בשטח מורכב ומסובך, אפילו עם עזרי ניווט, אך חשיבותו גדולה הן לכוחות הצבא והן למטיילים ולעוסקים בספורט אתגרי.

שטח