אצטרולב

כלי ניווט שהומצא במאה ה-2 לפני הספירה ע"י היפארכוס, ומהמאה ה-16 ועד המאה ה-18 שימש ככלי הניווט הראשי במסעות בים. הוא מורכב מלוח עגול, המכוייל במעלות, ומזרוע מסתובבת המחוברת למרכזו.

כאשר סימן ה-°0 מיושר עם האופק, וכוכב כלשהו נראה בקצה הזרוע, נמדדת הזווית אל הכוכב. לאחר שמכוונים את המכשיר לשעה הנוכחית, ניתן לקרוא את מיקום הכוכב. כלי זה שימש למציאת קווי הרוחב של כדור הארץ.

אצטרולב