מפות

מפה היא אמצעי ניווט להתמצאות בסביבה מסוימת. היא מראה את היחסים בין דברים בתוך המרחב. הנוף במפה תמיד מוקטן בקנה מידה מוגדר מראש. לכל מפה יש סימנים מוסכמים והם מופיעים במקרא של המפה. סימני המפה מייצגים את הפרטים המופיעים בשטח, כגון: כבישים, גשרים, עתיקות וכו'...

בד"כ מפה היא ייצוג דו-מימדי של המרחב התלת-מימדי. מפות קיימות כבר מתקופת האבן. האדם הקדמון צייר אותן על קירות המערה שלו. המפות היו פשוטות ותיארו רק את סביבתן הקרובה. כיום המפות מדויקות יותר וכוללות פרטים מפורטים יותר. מפות כבישים הן כנראה המפות בשימוש הרחב ביותר היום, משום שהתקדמות בכביש היא הדרך הפופולארית ביותר להגיע ממקום למקום. המפות עוזרות לנו לנווט את דרכינו אל היעד.

מפה