שמש ירח וכוכבים

בעת העתיקה היו השמש, הירח והכוכבים עזרי הניווט העיקריים, אך אלה אמצעי ניווט בעלי דיוק מצומצם. השמש שימשה למציאת כיוון כללי, שהרי ידוע שהשמש זורחת במזרח, שוקעת במערב ובמהלך היום היא נמצאת בין המזרח למערב מכיוון דרום. כמו כן הכוכבים שימשו למציאת כיוונים, למשל כוכב הצפון היה עד להמצאת המצפן נקודת עזר למציאת הצפון.

הדובה הגדולה, שהיא קבוצת כוכבים שנראית בחצי הכדור הצפוני של הארץ, שימשה ימאים ונוודים למציאת כוכב הצפון. בעולם העתיק, כל מי שרצה להיות ספן חייב היה להכירו. אמצעי ניווט אלה זמינים תמיד ובחינם, אך הם אינם מדויקים מספיק וקשה להסתמך עליהם.

כוכבים