הקדמה:

חוף פלולים - הודו רבות מדובר בנושא איכות הסביבה בתקופה האחרונה ,
המון אחריות מוטלת על האזרח הפשוט למצב המחפיר של סביבתנו
מה שמעלה שאלות רבות כמו:
כמה אמת יש בתחזיות השליליות על מצב הסביבה ?
האם האחריות על מצב הסביבה אמורה לחול על האזרח הפשוט ?
מה הם התרחישים הקשים ביותר המצפים לנו אם המצב לא ישתנה ?
והכי חשוב האם איום ממשי אחר אורב לנו בזמן שאנו מתעסקים באיכות הסביבה?

אתר זה אינו מתיימר לספק חידושים מדעיים
אלא חוות דעת קצרה על חלק מהנושאים המרכיבים את גורם איכות הסביבה.
למרות שחשיבות איכות הסביבה אינה מוטל בספק
חלק מהקמפיינים להגנה על הסביבה מוגזמים
ורוב האתרים בנושא "משוחדים" ולא תמיד מספקים את כל התמונה.
כמו כן עומס המאמרים בנושא לא תמיד ברור ומתומצת.
אולי העובדות באתר ילחיצו אתכם ואולי ההפך העיקר שהתמונה תתבהר.