אל"ה – איסוף למען הסביבה (תאגיד המיחזור)

אל"ה הוא תאגיד איסוף מיכלי משקה בע"מ הוקם באוקטובר 2001 והוכר כתאגיד המיחזור בהתאם לחוק הפיקדון על מיכלי המשקה, במטרה לקדם את ביצוע החוק.
כל יצרן או יבואן של מיכלי משקה או בית עסק המוכר מיכלי משקה, רשאי לקבל שירותים בתנאים שוויוניים מהתאגיד.
תאגיד אל"ה הינו חברה בע"מ ללא כוונת רווח.
מאז הקמתו דואג תאגיד אל"ה לאיסוף, החזר פיקדונות ומיחזור מיכלי משקה החייבים בפיקדון לטובת איכות הסביבה בישראל.
בכל יום נאספים בישראל מעל 1,500,000 מיכלי משקה בממוצע החייבים בפיקדון.
מיום הקמתו מיחזר התאגיד מעל מיליארד ושלוש מאות אלף מיכלי משקה.

מטרות

יעדים

הוראות על פיהן פועל התאגיד

אבני דרך בהיסטוריה של התאגיד

 1. 1.10.2001 – תחילת פעילות התאגיד .
 2. 1.04.2002 – הצבת 100 מכונות אוטומטיות לקליטת ומיון של מיכלי משקה החייבים בפיקדון ברחבי הארץ.
 3. 1.10.2003 – הקמת מרכז עיבוד בדשנים המעבד כשליש מכמות מיכלי המשקה היומית הנקלטת בתאגיד.
 4. 1.09.2004 – נפתחו 13 מרכזי איסוף עירוניים לשירות הקהל הרחב.
 5. 2006 – נפתח מרכז איסוף עירוני, בשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה, בכפר כנא.

בעלים

בעלי המניות באל"ה הינם יצרני המשקאות:

מחזור כספי

בשנת 2005 יעמוד מחזורו הכספי של התאגיד על כ – 130 מליון ₪.

לקוחות:

כ- 8,000 לקוחות.

מקבלי שירותים:

70 יצרנים ויבואנים של משקאות תחת חוק הפיקדון.

מרכזי איסוף:

15 מרכזי איסוף בבעלות התאגיד נפתחו במהלך 2004-2006.

מכונות לאיסוף אוטומטיות:

ברחבי הארץ מוצבות 100 מכונות לקליטה ומיון של מיכלי משקה.

מרכזי עיבוד:

צפון - קרית אתא (מתחם דשנים), בדרום - אשדוד.

מוקד שירות:

מוקד שירות ארצי המשרת כ – 900 לקוחות וצרכנים בממוצע ביום.

נתוני האיסוף לשנת 2006:

כמות מיכלים שנאספה לפי שנים (במיליונים):

 1. 2001 - 1.43
 2. 2002 - 184.48
 3. 2003 - 327.66
 4. 2004 - 294.82
 5. 2005 - 338.17
 6. 2006 - 258.6
סה"כ: 1,405.16 מיליוני מיכלים

זכויות

יום בחיי התאגיד:

 1. נאספים מעל 1,000,000 מיכלים בשני מרכזי עיבוד בצפון.
 2. 25 משאיות נעות ברחבי הארץ ומובילות כ- 40,000 מיכלים למשאית וזאת ממעל ל- 170 לקוחות.
 3. מוקד השרות מטפל במעל ל- 900 פניות ביום מצרכנים ולקוחות בנושאים שונים ומגוונים.
 4. באתר האינטרנט נרשמות מעל ל- 1,000 כניסות בממוצע ליום.
 5. התאגיד ממחזר כ- 100 טון זכוכית, 10 טון פח, 7 טון פלסטיק. סה"כ כ- 117 טון ביום. מיום הקמתו (אוקטובר 2001) מיחזר סה"כ מעל 100,000 טון
 6. .
 7. אלפי אנשים פועלים ומתפרנסים מדי יום ביומו מהשבת מיכלים חייבים בפיקדון באמצעות מרכזי האיסוף, מכונות אוטומטיות, קמעונאים, וכאספנים פרטיים. בסכום של מעל ל- 250,000 ₪ ביום.
 8. ב-27באוגוסט 2006 נרשם יום שיא של איסוף - 2.3 מיליון מיכלים!
חזרה למעלה