מידע כללי

מיחזור הוא הצורך שבו ניתן לעשות שימוש חוזר בפסולת או במרכיבי פסולת ולאחר עיבודים להפוך אותם לחומרי גלם.

מיחזור אחת הבעיות הקשורות לאיכות הסביבה איתן מתמודד העולם היא כמויות הפסולת ונפחן, הנגרמות כתוצאה מעליה משמעותית בכמות הפסולת היום יומית בכל משק, בכל מדינה.
פסולת זו שאנו זורקים לפח לאחר איסופה ואחסונה במקומות שמיועדים לכך תופסת שטח שגדל וכמו כן מזהם את האדמה, האוויר והמים.


על פי הנתונים הקיימים כל תושב במדינה מייצר מדי יום כ-2 ק"ג אשפה, שנפחה היא כ- 5.5 ליטר כמויות ונפחי האשפה הללו גדלים בקצב כל שנה עם עליית רמת החיים, תוך כדי מחסור במקום להטמנת נפח האשפה.

כניסת חוק המיחזור לתוקפו וסגירת אתר הפסולת חירייה בארץ הפכו את נושא הפסולת לבעייתי ונדרשו פתרונות חלופיים על ידי הרשות לאיכות הסביבה על ידי הוצאת מרכיבים מהאשפה הכללית והבאתם למיחזור באמצעות מספר פרויקטים.

יש צורך לבצע מיחזור מהסיבות הבאות:

כולם ממחזרים

פתרונות-

צימצום הפסולת
חזרה למעלה