כ 70% מתושבי ישראל לא אוכלים חמץ בפסח. לאשכנזים דתיים בכלל יש בעיה עם החומוס בפסח וזאת משום שהוא קטנית, ומנהג יהודי אשכנז שלא לאכול קטניות בפסח כלל (על אף שהן כמובן אינן חמץ). קהילות ספרד כן אוכלים קטניות בפסח אם כי מקצתם (רוב קהילת יהודי מרוקו) לא אוכלים את החומוס בלבד בגלל הדמיון בשם לחמץ.
כך או כך לאלו האוכלים קטניות בפסח כולל חומוס, עדין ישנה בעיה בקשר לפיתות. לאכול חומוס עם מצות? זה לא נשמע מי יודע מה. היום כבר יש פיתות כשרות לפסח (מקמח מצה ואפילו מקמח תפוחי אדמה), אבל אם לומר את האמת (ועם כל הכבוד לטכנולוגיות החדשות שמאפשרות ייצור כזה), טעמם לא משהו...
פתרון הגיוני יכול להיות המסבחה. את המסבחה אפשר, ומומלץ אפילו, לאכול ללא פיתה (גם בכל ימות השנה).
הלאפות שבתמונה להלן הן כשרות לפסח (כאמור טעמן לא משהו, אבל בכל זאת), בתמונה שלידה גם החומוס שנאכל איתם (הצילומים הם מחומוס כפול בת"א):
כשר לפסח כשר לפסח