website_logotitle_icon

גישות שונות


למרות הדעה הרווחת כי ההתחממות הגלובלית היא תוצאה ישירה של פעולות בני האדם ואורח החיים המודרני, יש הטוענים כי ההתחממות הגלובלית היא תהליך טבעי שהתרחש כחלק מהמחזוריות של כדה"א המושפע מתהליכים המתקיימים בשמש. התומכים בגישה זו מציגים מחקרים שונים המראים שטמפרטורת כדה"א נמצאת בתהליך של עליה וירידה הדרגתיים ומחזוריים, שאינו מובן במלאו למדע. לטענתם, אכן יש מגמה של התחממות גלובלית, אולם היא נורמאלית ואינה קשורה לכמות החומרים המזהמים הנפלטים לאטמוספרה.

השפעת השמש עדויות רבות מראות כי פעילות השמש אחראית לחלק הארי של השינויים האקלימיים על סקלה של עשרות עד אלפי שנים ויתכן אף יותר. באלף השנים אחרונות, היו תקופות קרות יותר מהיום, כמו "תקופת הקרח הקטנה" בשלהי המאה ה- 17, בה הטמפרטורה הגלובלית הייתה נמוכה ביותר ממעלה מהטמפרטורה היום, והיו תקופות חמות בדומה להיום, כמו בשלהי ימי הביניים, עת בה מפלס האוקיינוסים היה גבוה בחצי מטר מגובהו היום. שינויים אלה מתרחשים בתיאום מפליא עם השינויים בפעילות של השמש.

השמש אינה כדור גז לוהט שפעילותו קבועה. נהפוך הוא, השמש סוערת וגועשת, בדומה לכל הכוכבים הדומים לה. השמש מוציאה מקרבה רוח לוהטת המגיעה אל כדור הארץ ועוטפת אותו באופן קבוע. כשהשמש פעילה וסוערת יותר, חם יותר על כדה"א. עוצמת פעילות השמש משתנית כל הזמן בדומה לאקלים כדור הארץ. לאור העובדה שהשמש נמצאת במצב הפעילות הגבוה ביותר באלף השנים האחרונות, לא מפליא שהטמפרטורה על כדור הארץ היא הגבוהה ביותר. יתרה מכך, העובדה שפעילות השמש לא עלתה באופן רצוף מסבירה גם מדוע הייתה ירידה בטמפרטורת כדור הארץ בין שנות ה- 40 לשנות ה- 70, ירידה שמתאימה לירידה מקבילה בפעילות השמש.

לאחרונה הצטברו עדויות המסבירות כיצד פעילות השמש משפיעה על האקלים. התיאוריה המובילה היא שהשמש עושה זאת באופן עקיף על-ידי שינוי כמות המטען באטמוספרה, ומטען זה משפיע על תכונות העננים, בעיקר באזורים נקיים שמעל אוקיינוסים. התיאוריה מסתמכת על צרור ראיות, כולל תוצאות ניסויי מעבדה, שמצביעות כולן באותו הכיוון.

לפני כ-50 שנה ערכו מדענים מדידות אינטנסיביות של כמות הקרינה המגיעה לכדור-הארץ מהשמש, וגילו כי כמות הקרינה נמצאת בירידה. אחת התיאוריות המסבירות את התופעה, המכונה "עמעום גלובלי", טוענת כי חלקיקים מזהמים הנמצאים באטמוספרה מונעים מקרינת השמש לחדור פנימה אל תוך כדור-הארץ ומחזירות את הקרניים אל החלל. כיום מוסכם ומקובל על החוקרים כי העמעום הגלובלי גורם לירידה בטמפרטורת כדור-הארץ וממתן את ההתחממות הגלובלית, אך תכופות נטען כי הוא משפיע על האקלים במקומות שונים ומוציא את המערכת האקולוגית מאיזון.