website_logotitle_icon

התפשטות מחלות


אפקט נוסף המתרחש בעקבות ההתחממות הגלובלית הוא התפשטותם של מחלות שהיו שכיחות באזורים מסוימים (בעיקר באזורים הטרופיים) לאזורים בהם לא היו "מוכרות".


התפרצות מחלות עליית הטמפרטורות קשורה קשר ישיר להתפרצות מחלות 'טרופיות' (כמו מלריה, כולרה, קדחת הנילוס המערבי ועוד) והתרחבות האזורים הנגועים בהן. המלריה הינה עדיין אחת מהמחלות הקטלניות בעולם, הפוגעת מדי שנה בכחצי מיליארד בני אדם וגורמת למותם של מליון. 40% מתושבי העולם נמצאים בסיכון אך האוכלוסייה הפגיעה ביותר חיה באפריקה, דרומית לסהרה. התפרצותה המחודשת של המלריה בשנים האחרונות קשורה לעליית הטמפרטורות הגלובליות ולהתגברות הגשמים הגורמים להתפשטות אזורי המחיה של החרקים נושאי הטפיל (60 מינים שונים).

נזקי השמש בעיות מסוג אחר קשורות באירועי מזג אוויר חריגים כגון גלי חום (שרב). במצב של עומס חום קיצוני, טמפרטורת גוף האדם עלולה לחצות את הסף הקריטי (43 מעלות צלזיוס) עד כדי פגיעה במערכות חיוניות (מחזור הדם, מערכת העצבים, הרס חלבונים) ותמותה.


מחקרים רפואיים שבוצעו בשנים האחרונות באזורים החשופים לקרינה אולטרה סגולה (UV) מוגברת, כתוצאה מהתרחבות החור באוזון, הראו כי התופעה גורמת לבעיות הבאות:

  • נזק ל-DNA ויצירת מוטציות בעור גורמים לסוגים שונים של מחלות סרטן עור. ככל שעוצמת הקרינה גבוהה יותר ושיעורה עולה כך חלה עליה באחוז החולים במחלה.

  • פגיעה בעיניים – התגברות במקרי הקטרקט, ירידה באיכות הראיה.

  • פגיעה בעמידות המערכת החיסונית ורגישות למחלות זיהומיות.