website_logotitle_icon

התחממות גלובלית מהי?


התחממות גלובלית הוא מושג העוסק בעליית הטמפרטורות על פני כדה"א כתוצאה מתהליכים טבעיים ומחזוריים המתקיימים בו או כתוצאה מפעילות האדם ואורח החיים המודרני. בשנים האחרונות הפך מושג זה לשגור ומתקיימים בנושא זה דיונים רבים בקרב הקהילה המדעית ובתקשורת. כתוצאה מדיונים אלה הפך נושא זה לנחלת הציבור ואין ספק כי על האנושות ככלל ועל כל אדם בפרט לפעול על מנת לצמצם את מימדיה של תופעה זו על מנת שיוכלו להמשיך להתקיים חיים על פני כדה"א ועל מנת שנוכל לשמור על אורח חיים תקין ובריא.

המונח התחממות גלובלית מתייחס לקליטת קרני השמש החודרות לאטמוספרת כדה"א וגורמות להתחממותו. התחממות זו היא גורם אחד מיני רבים המשפיעים על שינויי האקלים והטמפרטורות על פני כדה"א בעבר ותמשיך להיות גורם מכריע בנושא זה גם בעתיד. במילים פשוטות, התחממות גלובלית היא עליית הטמפרטורות באטמוספרת כדה"א והשפעתן על האקלים והאיזון האקולוגי.

כדור הארץ1 תופעה זו חשובה וחיונית על מנת שיוכלו להתקיים חיים על פני כדה"א. בין השאר ההתחממות הגלובלית קובעת היכן נוכל לחיות, באיזה אזורים יוכל להתקיים ולשגשג אורגניזם מסוים, משפיעה על אופי החקלאות, מקורות המים וכד'. מאידך, בעשורים האחרונים ההתחממות הגלובלית הפכה לתופעה מדאיגה בעלת היבטים שליליים הפוגעת באיזון האקולוגי ומסכנת את המשך קיומם של כלל האורגניזם ושל האנושות בפרט.

במשך השנים,התקיימו ויכוחים רבים בנוגע לתרומתו של האדם והשפעתו על תהליך ההתחממות הגלובלית. יש מדענים הגורסים כי תהליך זה הוא טבעי והוא חלק מההתנהגות המחזורית של כדה"א הטיעון המשכנע ביותר התומך בגרסה זו נעוץ בהיעדר מידע חד-משמעי על הסיבות לשינויים באקלים. הרבה לפני קיומו של המין האנושי, לא כל שכן לפני העידן התעשייתי, עברו על כדור הארץ שינויי אקלים חדים. האקלים ברחבי העולם התחמם והתקרר חליפין במחזורים שלא את כל הסיבות להן אנחנו מבינים. בין חלק מהסיבות המשוערות נמנים התפרצויות וולקניות, שינויים בקרינת השמש או חריקות בסיבוב כדור הארץ.

מאידך יש החושבים כי זהו מעשה ידי אדם ותוצאה ישירה של אורח החיים המודרני שאינו מצליח להשתלב במערכת האקולוגית המורכבת של כדה"א, וכי אורח חיים זה משפיע בדרכים שאיננו מבינים ובהיקפים שאיננו יכולים לחזות אותם. פחמן דו חמצני למשל מיוצר כאשר דלק פחמימני נשרף, או כאשר יערות עולים באש, אבל תהליכים אלו גם מביאים לשחרור חלקיקי אפר לאטמוספרה. חלקיקים אלו מהווים גרעינים שסביבם נוצרים עננים המביאים לירידת כמות הקרינה הפוגעת באדמה, וכך מביאים דווקא לירידה בטמפרטורות.

כתוצאה מההתחממות, ניתן להבחין בשורה ארוכה של תופעות: הרס בתי גידול טבעיים, שינויים באקלים ובתנאי מזג האוויר, התגברות סופות וסערות, התמוססות קרחונים ועליה במפלס הימים. בנוסף לתופעות אלה קיימת גם פגיעה בבריאות בני האדם,זאת כתוצאה מריכוזי חלקיקים מזהמים, המגבירים את הסיכוי לחלות במחלות נשימה וגידולים סרטניים. מחקרים רבים ותצפיות שנערכו ברחבי העולם, הן על ידי חוקרים עצמאיים והן על ידי מכוני מחקר ממוסדים, מדגימים שוב ושוב את היקף הנזקים שגורמת ההתחממות הגלובלית כבר בימינו, אך רומזים גם על התרחישים המאיימים האפשריים בעתיד.

לכאן או לכאן אין ספק שזוהי תופעה מדאיגה ועל האנושות לפעול ולנסות לצמצם את מימדיה...