website_logotitle_icon

התחממות גלובלית - השלכות


להתחממות הגלובלית השפעות רבות, תופעה זו פוגעת במגוון רחב של תחומים ומונעת באופן ישיר את קיומם הסדיר של החיים על פני כדה"א וזאת על ידי פגיעה באיזון האקולוגי. כמו כן תופעה זו משפיעה באופן שלילי על תהליכים טבעיים ומחזוריים המתקיימים על פני כדה"א ומחוצה לו מאז היווצרותו של כוכב לכת זה.

בשנים האחרונות הולכת וגוברת המודעות לתופעת ההתחממות הגלובלית, המשפיעה על עליית הטמפרטורות על פני כדה"א כתוצאה מלכידתם של גזי חממה באטמוספרה. מקורם העיקרי של גזים אלו בזיהום הנפלט ממפעלים תעשייתיים שונים ומכלי רכב, המונעים בדלקים פוסיליים (נפט, פחם וכד') מזהמים. התחממות כדה"א מביאה עמה שינויים אקלימיים שונים ושורה ארוכה של תופעות טבע שונות, להן השפעות מרחיקות לכת על החיים העתידיים.

מחקרים רבים מראים כי הנזקים שגורמת האנושות לכדה"א בעשורים האחרונים הולכים ומצטברים כך שהמערכת הטבעית כבר איננה יכולה לאזן עצמה. המדענים חוזים גם כי שינוי האקלים יגרום לתופעות "פתאומיות ובלתי הפיכות", כמו הפשרה מואצת של הקרחונים שתוביל לעליית פני הים והצפות, תקופות בצורת ממושכות, סערות וגלי חום והכחדה של מיני בעלי חיים.

השלכות ההתחממות הגלובלית במגוון תחומים בהווה ובעתיד - סקירה

 • החור באוזון

  החור באוזון האוזון הוא מולקולה תלת-אטומית של החמצן אותו כולנו נושמים בצורתו הדו-אטומית. הוא נמצא בשכבות הגבוהות של האטמוספרה, ומשמש לבלימה של הקרינה האולטרה-סגולה המגיעה מהשמש. קרינה זו הרסנית לחיים על פני כדה"א, וככל שרמת הקרינה עולה, כתוצאה מירידה בכמות האוזון, כך עולה שיעור התמותה של בני האדם ובעלי חיים אחרים הרגישים לקרינה. הרחבת החור באוזון שפירושה, עלייה בקרינה החודרת לכדור הארץ, פוגעת בבני האדם, בבעלי החיים ובצמחים. מלבד העלייה הצפויה בשכיחותם של גידולים סרטניים, גורמת הקרינה לפגיעה במאזן האקולוגי ולהרס המגוון הביולוגי ובתי גידול שונים.

 • עליית מפלס מי הים

  מפלס מי הים התחממות כדה"א מביאה לעלייה משמעותית בקצב התמוססות הקרחונים. תצפיות רבות מאשרות את החשש לפיו קרחוני ענק הולכים ונעלמים, כך שמפלס הימים עולה בהדרגה ובמהירות גבוהה מכפי שהוערך עד כה. מימי הקרחונים, הזורמים לאוקיינוסים ולימים, גורמים לעליית המפלס הכולל ולסיכון ערי החוף, ובמקביל גורמת להרס אזורי מחייה של בעלי-חיים רבים, ובעיקר לאלה החיים בקטבים ובאזורים מושלגים.

 • התפשטות המדבריות ובצורות

  התפשטות מדבריות עליית הטמפרטורות כתוצאה משינויים שחלים באטמוספרה ומשפיעים על "אפקט החממה", מביאים לאידוי מואץ של מים ממקורות שונים, באזורים שונים על פני כדה"א ובעיקר באזורים חמים וצחיחים ממילא. תופעה זו גורמת להתפשטות המדבריות ופוגעת בכמות המשקעים הנספגת בקרקע. כמו כן אידוי המים מביא לירידה משמעותית בכמות המים הזמינים לשתייה, לתעשייה ולחקלאות, סכנה כלכלית שעשויה להתרחב ולהפוך לאיום קטלני על בני האדם ברחבי העולם ובעיקר באלה החיים במדינות העולם השלישי.

 • הכחדה של מיני בעלי חיים וצמחים

  בע ייבוש מקורות המים יגרום לפגיעה קשה בבעלי-חיים רבים, שמחזור חייהם מתקיים סביב מקורות אלה. הקינון, החיזור, הרבייה והמחייה של מינים רבים יימצאו בסכנת הכחדה וייעלמו. בעלי- חיים אחרים יחפשו בתי גידול חדשים על חשבון אזורים חקלאיים ומתועשים שונים, מה שיפגע בענפים שונים של החקלאות.

  כמו כן אם הטמפרטורה הממוצעת של כדה"א תמשיך ותעלה ב- 1.5 עד 2.5 מעלות צלזיוס, 20-30 אחוז ממיני בעלי החיים על פני כדה"א עלולים להימצא בסכנת הכחדה וזאת בשל הרס האיזון האקולוגי שיוביל לשינוי אופי בתי הגידול אליהם הותאמו במהלך אלפי שנות אבולוציה.
  דבר נוסף שאיננו יכולים להתעלם ממנו הוא הרס יערות הגשם ונסיגתם המתמשכת, דבר התורם גם הוא להכחדה של מיליוני מינים שרובם הגדול בלתי מוכר לבני האדם. הירידה במגוון הביולוגי (החי והצומח) היא אחת הסכנות המהותיות למין האנושי, בעיקר עבור אלו שעוסקים בפיתוח תרופות חדשות. צמצום שטחי היערות מביא גם לירידה ביכולת האקולוגית של כדה"א להתמודד עם העלייה בפליטה המוגברת של הפחמן הדו-חמצני, מאחר ופחות עצים משמעם פחות אפשרות לפוטוסינתזה, תהליך ההמרה של פחמן דו-חמצני לחומר אורגני תוך פליטת חמצן ואדי מים לאטמוספרה.

 • מגיפות ומחלות

  התפשטות מחלות אחת התחזיות המטרידות מציגה את האפשרות להתפשטות אינטנסיבית של מחלות שונות ברחבי כדה"א. מזג אוויר חם ובלתי-יציב פירושו עונות ארוכות יותר של נגיפים מסוכנים, שעשויים לעבור מאדם לאדם במהירות ולצאת מכלל שליטה.

 • עלייה במספר ההוריקנים

  הוריקנים ההתחממות הגלובלית תגביר את הסיכויים להופעתן של סופות וסערות קשות ברחבי כדור-הארץ. אפקט החממה גורם לעלייה בטמפרטורת פני המים באוקיינוסים למשך תקופה ארוכה יותר. הוריקנים נוצרים כאשר טמפרטורת פני הים עולה על 25 מעלות צלזיוס, כך שתקופת ההוריקנים תתארך משמעותית משנה לשנה.

אין זה משנה אם ההתחממות היא תוצאה בלעדית של הפעילות האנושית או שילוב של השפעת הזיהום האקולוגי, מחזוריות אקלימית טבעית או פעילות השמש, העובדה היא שכדה"א מתחמם וההשפעה שלילית ידועה ומוכרת.
"כולנו מסכימים ששינוי האקלים הוא אמיתי ושבני האדם הם המחולל העיקרי של התופעה הזו, אבל גם עכשיו מעטים האנשים שמבינים עד תום את החומרה של האיום ואת הדחיפות שלו" (מתוך מאמר שנכתב על ידי מזכ"ל האו"ם באן).