חוקים

"עם כוח גדול באה אחריות גדולה" כבעל כלב עליך להיות מודע לחוקים שונים של הסביבה לגבי כלבך.
לפניך מוצגים רשימת חוקים אנא פעל על פיהם בכדי לשמור על אנשים בסביבתך,כלבך ועל עצמך.

רישיון

החוק קובע כי כל כלב מעל שלשה חודשים חייב ברישיון. הרישיון יינתן לאחר תשלום אגרה, חיסון כנגד כלבת וסימון הכלב באמצעות שבב אלקטרוני תת-עורי. תוקף הרישיון הוא לשנה אחת. במקרה שכלב בעל רישיון עובר בעלים, חלה חובת רישוי מחדש. בחוק נקבע כי שר החקלאות רשאי להתנות רישוי של כלב מסוכן בביטוח צד ג' כנגד פגיעות גוף ורכוש, אך חובה כזו לא נקבעה בתקנות. הרופא הווטרינר העירוני רשאי לסרב לתת או לחדש רישיון לפי שיקול דעתו, מסיבות שונות ובכללן עבירות שנעברו על ידי בעל הכלב. אם בוטל רישיונו של הכלב בעליו חייב למסור אותו בתוך 24 שעות לידי: סופר כלבים

החזקת כלב

המחזיק כלב חייב לשמור עליו בחצריו. יש לסמן את החצר בשלט "זהירות כלב". במידה ויוצא לרשות הרבים הוא חייב להיות מוחזק ברצועה בידי אדם שיכול לשלוט עליו. אורך רצועה מקסימלי לכלב רגיל נקבע בתקנות 2005 עד 5 מטר. לכלבים המוגדרים "כלבים מסוכנים" קיימת הגבלת רצועה ל- 2 מטר והם מחויבים במחסום על פיהם גם בבית כאשר בבית נוכח ילד שגילו עד 16 שנים.

חובת בעלי כלב

תעריפי קנסות