ברוכים הבאים לאתר הכנרת:

הכנרת היא ימת המים הגדולה בישראל והיא אחד משלושת מקורות המים העיקריים של ישראל.
רומה של הכנרת עומד בטווח 208.8- עד 214.84- מטר מתחת לפני הים והיא הימה המתוקה הנמוכה ביותר בעולם.
מקור המים העיקרי של הכנרת הוא נהר הירדן, בממוצע כל שנה נאספת בכנרת 800 מלמ"ק של מים.
הכנרת היא מערכת אקולוגית חשובה ביותר אשר יציבותה הינה קריטית עבור שימור מי האגם באיכות אשר תהיה ראויה לשתייה.