Horse man Second best friend

ענפי רכיבה סוגים

derssageDressage - היא מילה בצרפתית המתארת שיטת הכשרה מיוחדת הכוללת אומנות וספורט יחדיו. ישנם אנשים הרואים ב- Dressage כסוג של התעמלות או ריקוד סוס. שיטת פרשות זו מכשירה את הסוס לבצע סדרה של תנועות שנקבעו באופן ספציפי מאוד. ספורט תחרותי, מרמת חובבנות ועד האולימפיאדה, המשתתפים אינם מתחרים אחד מול השני, אלא נגד אידיאל. הופעות נשפטות בתחומים של שיווי משקל, גמישות, קצב, יציבה, יישור, הרפיה, ציות,מבנה גופו של הסוס וכמה טוב הסוס מגיב לרוכב עם רמזים מינימליים. לשיטת ה- Dressage לאימון סוס יש שורשים עתיקים באירופה, אשר כמה עקבות חזרו כל הדרך עד קסנופון ביוון העתיקה.

EventingEventing - הוא כמו תריאטלון רכיבה, המשלב שלושה אירועים שונים בתחרות אחת. נקבע בדרך כלל על פני אחד או שלושה ימים. Eventing משלב את התחומים של אימוני הסוסים, מרוצים ותצוגות קפיצה. "מבחן משולב" היא תת-מחלקה של Eventing הכוללת אימונים והופעות קפיצה, אך ללא שלב המרוצים. שורשיה נובעים מן הצבא. שיטת אימוני הסוסים הזאת נקראה פעם "האקדמיה הצבאית". Eventing הוצגה לראשונה במשחקים האולימפיים שנערכו בשטוקהולם, בשנת 1912.

cuttingCutting - חיתוך הוא אירוע רכיבה בסגנון מערבי, כאשר הסוס והרוכב נשפטים על יכולתם לחתוך או לבודד בעלי חיים מעדר. "סוסי חיתוך" הם סוסים אתלטיים ומוכנים, אשר אומנו לבודד חיה מן העדר ולשמור אותה בנפרד במשך תקופה מוגדרת. בתחרות, לצוות חיתוך ישנם רק שתיים וחצי דקות "לחתוך" שלוש פרות. ברגע שרוכב וסוס בחרו והפרידו חיה מהקבוצה שלה, החיה בדרך כלל מנסה לחזור לעדר שלה. בשלב זה הרוכב "משחרר את ידו" – כלומר משאיר את הסוס החותך המאומן היטב להיות האחראי הבלעדי לשמירת החיה בנפרד. הצוות נמדד על פי אינטליגנציה, מהירות, סגנון והיכולת לבצע התחלות מהירות, עצירות וסיבובים. הסוסים המעורבים הם בדרך כלל סוסי Quarter, אף על פי שניתן להשתמש גם בגזעים אחרים.