המעבר מארץ לארץ ומתרבות אחת לתרבות אחרת הינה חוויה אישית ושונה מאדם לאדם. בתהליך הקליטה ישנן ירידות ועליות העלולות לגרום למשברים רבים הנובעים: מניתוק מוחלט מהסביבה המוכרת והידועה, השתלבות בסביבה חדשה בחברה הקולטת, למידת שפה חדשה, רכישת חברים ונורמות חברתיות חדשות. יחד עם זאת, עם כל הכרוך בתהליך גובר הרצון להתחיל חיים חדשים במקום חדש מאפס.

אתר זה מוקדש לתיעוד תהליך העלייה שלי לארץ ישראל. כל עולה חדש עובר תהליך הדומה ברובו ועבור עולים רבים העלייה היא נקודת התחלה של תקופה חדשה הטומנת בחובה חוויות שונות והשפעות שונות על כל תחומי החיים. לפיכך הענקתי לאתר זה את השם- נקודת ההתחלה.

נקודת ההתחלה התחילה מהיום בו ידעתי על המעבר, בדיעבד אינני מתחרטת על הצעד אותו החליטו הוריי. בתהליך הקליטה למדתי את המנטאליות של החברה הישראלית, שירתתי שירות מלא בצה"ל וכיום אני רואה את עצמי כאדם שהצליח להשתלב בהצלחה בחברה.מבחינתי ארץ ישראל היא הבית שלי מאז ומעולם