העלייה – מה עושים?


בהתחלה התנגדתי למעבר, כיוון שהייתי רגילה לסביבה הטבעית והמוכרת. לא ייחסתי חשיבות רבה לנושא והמשכתי את חיי כבשגרה, עד הלילה שלפני הטיסה. אימי ואחותי למדו שפה בסוכנות היהודית וסביי מכרו דירתם ועברו להתגורר בביתנו. אט אט נעלם הריהוט מהבית ואני סירבתי לאמין שאנו עוזבים. בבית הספר היינו צריכים לשקר כדי לקבל את המסמכים ללא עיקובים, טענו שאנו עוזבים לקנדה שאז היה יעד פופולארי ומעורר קנאה.

toronto