אחד השירים המפורסמים על האהבה ברוסית. שיר ישן מחודש כחלק מהתוכנית "שירים ישנים על העיקר"