דף הבית יהדות תימן עליית תימן הישוב בארץ חטיפת ילדי תימן אודות בבליוגרפיה

גם לפני קום המדינה עלו יהודים מתימן לארץ ישראל. לאחר החלטת כ"ט בנובמבר החלו התושבים הערבים בעַדן שהתנגדו להחלטה זו לפרוע ביהודים (בעדן ישבו אז כשמונת אלפים יהודים). ואז התעורר חשש לגורלם ולגורל שאר יהודי תימן שהיו מפוזרים בכפריה.

במאי 1949 עלה לשלטון בתימן אִמַאם חדש, והוא הִתיר ליהודי תימן לעלות למדינת ישראל. הוחל אפוא במשא ומתן עם הבריטים ששלטו אז בעדן, כדי לאפשר טיסות מעדן לישראל.

כך החל מבצע "מרבד הקסמים", שכונה גם "על כנפי נשרים". באותו מבצע הועברו רוב יהודי תימן לעדן ומשם הוטסו למדינת ישראל."...ומי יתניי על כנפי נשרים עד ארוה בדימעותי עפרך..."