התמונות באתר, לקוחות מתוך אתר הקטלוג המקיף (Catalogue Raisonné) שבו מתועדות כ-400 תמונות השמן המוכרות לנו של שמי. http://www.menachemshemi.org/?id=3
אתר מנחם שמי