האלימות בכדורגל הישראלי


זה לא סוד שהאלימות בכדורגל הישראלי גועה מתמיד השנה הינו ערים לתקריות ששברו שיא מבחינת הקיצוניות שלהם קבוצות אוהדים שלמות הולכות מכות שחקנים שהולכים מכות ובאמת הגענו לשפל המדרגה. הינו רוצים באתר זה לתת לכם מידע על התופעה הזאת. לתת לכם עדיות של אוהדים שהיו במגרשים. אוהדים שצולמו במצלמה נסתרת לתת השוואה בין הכדורגל הישראלי לחו"ל ועוד..