CX3-40יתרונות:
חוות איחסון הינה מספר שרתי דיסקים מרכזיים, היכולים לתת שירותי אחסון למגוון שרתים מפלטפורמות שונות (UNIX למיניו, נובל, Windows וכדומה). 
לשיטה זו מספר יתרונות:
 • ניצול טוב יותר של שטחי איחסון - מאגר מרכזי של דיסקים מאפשר גמישות בהקצאת השטחים ומונע בזבוז. (לעומת השיטה של דיסקים עצמאיים לכל שרת, בה יכולים להיות שרתים עם מחסור בשטחי דיסק, שיצריכו רכישה נוספת של דיסקים, בעוד שבשרתים אחרים יהיו שטחים עודפים.)
 • גישה מרכזית ושיתוף נתונים - ניתן לאפשר גישה לאותם הקבצים ממספר פלטפורמות (אם הם נשמרו בפורמט הקריא באותן פלטפורמות).
 • הפחתת סיכונים, תוך כדי ביצועים מהירים - הפרדת הנתונים מהאפליקציה מאפשרת גישה מהירה יותר אליהם (ע"י טכנולוגיה ממוקדת נתונים) ומורידה את התלות בשרת: גם אם נפל השרת עדיין נותר כל החומר בשלמות וניתן לגשת אליו ממקור שונה.
 • פשטות בניהול הנתונים - טיפול במקום מרכזי אחד, במקום התעסקות בכל שרת בנפרד.
 • אמינות גדולה יותר
  • שילוב של RAID (מארז דיסקים עם check sum, המאפשר שחזור של נתונים ששובשו) ותמיכה ב-mirroring (כתיבת הנתונים במקביל ב-2 מקומות שונים) - מספק Fault Tollerance (עמידות בפני בעיות).
  • גיבוי פנימי בדיסק (ולא בזכרון) של כל הפעולות המבוצעות, כך שבמקרה של נפילה ניתן לשחזר הנתונים עד רגע הנפילה. אופצית Snap Shot מאפשרת גיבוי מלא של מסד נתונים לדיסק כל שעה (או כל פרק זמן אחר שנקבע), כך שבמקרה נפילה ניתן לשחזר למצב כמעט עדכני.
 • זמינות גבוהה - גם במקרה של תקלה, ניתן להחליף את הדיסק הפגוע, תוך כדי עבודה, בלא להשבית את המערכת (התחיבות החברה על זמינות של למעלה מ-99.99%).
 • אפשרויות גידול בשטח - אפשרות גידול באופן מודולרי החל ממאות GB ועד מספר TeraBytes.