RAID- בניית מערך אחסון מדיסקים

מה הם היתרונות, חסרונות, באיזה סוג כדאי להשתמש ומתי?
ניתן ליישם פתרון מערך יתיר של דיסקים עצמאיים בכל מיני גדלים וסיטואציות, החל מהמחשב הביתי ועד למערך אחסון רשתי המשמש לאחסון מרכזי בארגונים גדולים (NAS, SAN).פתרון RAID פחות פופלרי בקרב המשתמש הביתי מה דעתך על שימוש בדיסק נוסף, בחיבור RAID, במחשב ביתי/עסקי?או שלא?, וזאת בעיקר בכלל מורכבותו ומכיוון שהוא יקר ליישום, אך בארגונים הוא אחד הפתרונות השימושים ביותר Raid היא שיטה שבה מאחדים מספר דיסקים קשיחים ליחידה לוגית אחתלצורך השגת ביצועים ו/או שרידות ו/או השגת נפחים גדולים יותר איחוד זה מאפשר גישה קריאה\כתיבה במקביל (שיפור מהירות העבודה) ושרידותשל דיסקים קשיחים במקרה שאחד מהם נפגם

ישנם מספר סוגי Raid, להלן פרטים על כמה מהם:

Raid-0- הידוע גם כ- striping -הינו המהיר והפשוט ביותר, אך לא מציע שרידות במקרה של תקלה. דורש שני דיסקים (לפחות), שבהם כל המידע מחולק ומאוחסן לסירוגין על שני הכוננים פתרון מסוג זה מגביר את ביצועי המערכת משום שנדרש פחות זמן לקרוא או לכתובממספר כוננים בו זמנית. לדוגמה: ניתן להשתמש ב Raid 0 על מחשבים המיועדים לגיימרים או גרפיקאים הדורשים משאבים רבים מן המערכת ובקשות קריאה\כתיבהבו זמנית מהדיסק הקשיח RAID 1- הידוע גם כ- mirroring -משלב פתרון של ביצועים (קריאה) ושרידות.דורש שני דיסקים (לפחות), שאליהם נכתב המידע בו זמנית, כל דיסק מכיל את אותם הנתונים בדיוק.ביצועי הקריאה מהירים יותר בעוד שפעולת הכתיבה לוקחת יותר זמן.
נשתמש בו כאשר שרידות המידע חשובה יותר מנפח האחסון. לדוגמה: נגדיר Raid1 (או RAID 1+0" RAID 0+1 למערכת ההפעלה, כדי שאם אחד מהדיסקים ייכשל, המערכת תמשיך לרוץ. שימוש נוסף יכול להיות כפתרון גיבוי למחשב הביתי מה דעתך על שימוש בדיסק נוסף, בחיבור RAID, במחשב ביתי/עסקי?
לשם כך, נצטרך לחבר דיסק נוסף, נבחר את הדיסק שברצוננו לשכפל ונגדיר
ב bios את ה Raid (במידה ולוח האם של המחשב תומך בכך).
ניתן כמובן ליצור Mirror גם אם לוח האם לא תומך ב Raid וזאת ע"י שימוש
ב disk management המובנה בווינדוס.
RAID-1

Raid-5 – הפתרון נפוץ בעיקר על שרתים בארגון.

משלב האצת ביצועי קריאה, כתיבה ושרידות נתונים.
דורש 3 דיסקים לפחות עליהם נכתב המידע בצורה מפוזרת, כך שניתן לבצע
מספר פעולות כתיבה או קריאה בו-זמנית. במידה ויש כשל באחד הדיסקים,
תהיה ירידה בביצועים אך המערך ימשיך לתפקד. במידה ויש כשל בדיסק נוסף
כל המידע במערך אובד. ישנה אפשרות לחבר למערך דיסק נוסף (Hot Spare),
על מנת לאפשר נפילה של שני דיסקים באותו הזמן.
RAID-5