Mafia sign

The Camorra - Napolitan Most Dangerous Family

מקורה של הקאמורה הוא מאיזור קמפניה באיטליה שמרכזה נאפולי ,אך עם הזמן הארגון התפשט לאזורים נוספים באיטליה.

Campania_Flag דגל מחוז קמפניה

הקאמורה הוא ארגון הפשיעה הותיק ביותר באיטליה עם שורשים שמקורם
במאה ה-18. הארגון מחולק לתת משפחות עצמאיות,שכל אחת מהן מתנהלת בשטח שלה, למרות זאת מקרים של מלחמות בין משפחות קאמורה
הם מאוד נפוצים,ונובעים בעיקר עקב מחלוקות על איזורי שליטה.
כיום כוחה של הקאמורה הוא בעיקר פוליטי, כאשר פוליטיקאים מקומיים ואנשי ציבור מגיעים אליהם לבקש עזרה ותמיכה כדי להיבחר הוכחה נוספת לכוח של הקאמורה בקהילה המקומית.
אך הקאמורה עדיין מחזיקה כוח כלכלי עצום בקהילות שבהן היא נמצאת, לוקחת דמי חסות מבתי עסק שונים ומנהלת ישירות "עסקים" שונים כגון: הימורים בלתי חוקיים (הקאמורה נחשדה כארגון בקניית משחקי כדורגל באיטליה ומחוצה לה), וסחר בסמים.

כך במשך מאות שנים הקאמורה השתמשו בתערובת של כוח ברוטאלי - באופן גלוי ולעיני הציבור,מעמד פוליטי יציב שרק מתחזק עם הזמן, ומנהיגות חברתית, כדי לכפות על הקהילות המקומיות באיזור קמפניה את שליטתה. הקאמורה כיום משמשת גם כמתווכחת פוליטית בין הקהילה המקומית לאנשי הציבור והפקידים ברמה המקומית והן ברמה הארצית ! ובתוך זאת הם מקבלים הגנה מהממשל תמורה לשקט יחסי.

אחרי שהבנו קצת על הרקע של הקאמורה באזור קמפניה באיטליה ובעיקר בעיר נאפולי, שבה מרוכזת הקאמורה ושם היא החזקה ביותר, נוכל להבין מדוע איטליה והתושבים באיזור בפרט הכניסו את הקאמורה לחיי התרבות שלהם, דרך אופרות,סרטים ובעיקר ספרים.

להמשך קריאה על השפעת הקאמורה בתרבות:

-ספרים
-סרטים
- סרטים דוקומנטריים

mobsters