Mafia sign

THE MOB

מה יש בה שמרתק אותנו כל כך הרבה ?
האם אנו אוהבים פשוט חליפות אלגנטיות ?
האם אנחנו רוצים להיות ילדים רעים בעיני אחרים ?
האם אנחנו אוהבים את הרעיון של חיים בשולי החוק ?

האתר יסקר בקצרה את המאפיות המשפיעות ביותר על התרבות המודרנית, ונראה כיצד המאפיה הונצחה בספרים,סרטים ואפילו משחקי וידאו.

בתחילה נבדוק מהי המילה 'מאפיה' ומהיכן הוא הגיע ?

המילה 'מאפיה' נובעת מהביטוי הסיציליאני "Mafioso", שורש המילה מגיע מערבית שמשמעותה היא: "התרברבות" , "התפארות אגרסיבית" או בתרגום גס פשוט "יהירות". יש תרגומים שאומרים שהמילה מתרגמת ל"תעוזה". בסיציליה במאה ה-19 המילה "Mafioso" בהתייחסות לגבר סימלה בריונות, יהירות כמו גם פירושים חיוביים יותר כגון: חסר פחד, יוזמה וגאווה.

mobsters