באיזורים המתויירים שבצפון הודו
(מנאלי, דראמסלה למשל) בכל איזורי
הגסטהאוסים למיניהם המון הודים
מקומיים מסתובבים בסימטאות
ובשבילים במטרה להציג ולנסות
למכור לתיירים את מרכולתם

בקטע הווידאו: תייר מקבל הצגת יחיד
מול חלילן הודי המתגרה בנחש קוברה.התייר מנסה את מזלו