בעמוד זה, מופיעים סרטונים על הקמתה וההתיישבות בעיר רחובות.

סרטון נדיר המתאר את התפתחות רחובות עד היום

סרטון וידאו על המתיישבים הראשונים, אנא דלגו לדקה 1:15

סרטון המתאר את הקמת מכון ויצמן, סמלנו ודגלנו של העיר !! אנא דלגו לדקה 7:00


נלקח מאתר רחובות