My Brazilian Jiu Jitsu Journal

logo

גב:

1. חניקת צוואר חשוף (rear naked choke/mata leon)- בחניקה זו אני עוטף את צוואר היריב עם יד אחת עד שהמרפק שלי מגיע לסנטר של היריב. עם היד השניה אני מאבטח את היד החונקת בשקע המרפק, ומניח אותה על קודקודו של היריב. על מנת להשלים את החניקה, אני מצמיד את המרפקים ומוריד את ראשו של היריב לכיוון המרפק של היד החונקת.

2. אם היריב מונע ממני לאבטח את היד החונקת בשקע המרפק שלי אני אנסה וריאציה אחרת של החניקה. וריאציה זאת נעשית ע"י חיבור שני כפות הידיים שלי והשמת האמה של היד השניה מאחורי גבו של היריב. על מנת להשלים את החניקה אני יכול להעזר בראש שלי להידוק צוואר היריב ליד החונקת.

3. חניקת דש(collar choke)- אני משחרר את דש היריב בעזרת יד אחת ויוצר פתח לכניסת היד השנייה שלי שתכנס כמה שיותר קרוב לצוואר היריב, ותאחז בדש המשוחרר. כעת, אני תופס את הדש השני של היריב אם היד ששיחררה את הדש הקודם. על מנת להשלים את החניקה, היד שצמודה לצוואר היריב תמשוך למעלה ולאורך הצוואר ויד השניה תמשוך למטה ולכיוון הנגדי.

4. חניקת חץ וקשת (bow and arrow choke)- כמו בחניקה הקודמת, אני משחרר את הדש עם יד אחת ועם היד השניה נכנס כמה שיותר קרוב לצוואר היריב כי זו בעצם היד שתחנוק. אני משנה את הפוזיציה שלי מעט ומסתובב לצד היריב אך עדיין מאחוריו. עם היד השניה אני תופס את החליפה של היריב באזור הרגל. כעת, היד שקרובה לצוואר תמשוך לאורך צוואר היריב והיד השניה לכיוון הנגדי (מה שמדמה את מתיחת הקשת) וזה ייצור את החניקה.