My Brazilian Jiu Jitsu Journal

logo

מאונט:

1. קימורה (kimura): בפוזיציית מאונט, כמו בסייד אני יכול לבצע בריח קימורה. אני לוכד פרק כף יד אחד של היריב, מעביר מתחת למרפק היד הלכודה את היד השני שלי ותופס את היד שלי. כאשר אני ארים את המרפק של היריב ואקח את פרק כף היד לכיוון המזרן אצור לחץ על המרפק ואגיע להכנעה.

2. גיליוטינה (guillotine): כאשר היריב עוטף את הידיים סביבי נפתחת לי האופציה לחניקת גליוטינה. אני מעביר יד אחת מסביב לצוואר שלו, משנה את הפוזיציה שלי ל-S מאונט, תופס עם היד הפנויה את היד שלכדה את הצוואר ומושך אחורה. רצף זה יוצר חניקה וכן גם לחץ גדול על הצוואר שמוביל להכנעה.

3. בריח יד (armbar): בדומה לגליוטינה, על מנת לבצע את הבריח אני צריך לעבור לפוזיציית S מאונט. כאשר הגעתי לפוזיצייה זו אני מאבטח את היד שעליה אעשה את הבריח. אעביר את הרגל שצמודה ליד זו מעל ראשו של היריב, כמה שיותר צמוד על מנת שלא יגניב אותה החוצה, ועכשיו באפשרותי לסיים את הבריח במגוון צורות: ליפול לצד היריב או להשען על גופו והיד הלכודה. בשני המצבים, על מנת לבצע את הבריח עלי למתוח את הגוף בצורת גשר.

4. חניקת משולש עם הידיים (arm triangle choke): את החניקה הזאת אפשר להשיג מהרבה מצבים ולרוב ההזדמנות לעשותה פשוט מופיעה במהלך קרב ללא תכנון מוקדם. ברגע שאני מזהה שיד אחת של היריב חוצה את הצוואר שלו אני שם את העורף שלי מאחורי היד האחורית של יד זו. אני לופת את הצוואר של היריב מהצד השני באמצעות הזרוע עד שכף היד שלי מגיעה לכתף של היד הלכודה. לאחר מכן אני מניח את כף היד בשקע המרפק על מנת ליצור את משולש הידיים. כעת אני יכול לבחור עם לעבור לפוזיציית סייד או ברך על הבטן על מנת להדק את החניקה ולהשלים את ההכנעה.