My Brazilian Jiu Jitsu Journal

logo

סייד מלמעלה:

1. דבר ראשון אני לא יוצא לקימורה,אמריקנה ובריח אם אין לי את היד הקרובה של היריב בשליטה (מעל הירך/ברך שלי). אני את היד הזאת בעזרת עבודה עם הברך שקרובה לאותו מרפק של היד או באמצעות גריפה של אותו המרפק באמצעות החלפת בסיס (הברך הרחוקה שלי גורפת את המרפק, מכניס את הברך הקרובה ויש לי את היד). עכשיו, אם יש לי את היד הרחוקה באנדרהוק אני מעלה אותה כמה שיותר למעלה לכיוון הראש, ואחרי שעשית את זה אני יכול להתחיל להשחיל את הברך הרחוקה כמה שיותר למעלה (לא מהבטן אלא מהחזה העליון כדי שהיריב לא יתפוס חצי גארד). חשוב לזכור שבמהלך כל העלייה אני חייב לשמור על היד הקרובה של היריב אצלי, כי עכשיו שאני במאונט או קרוב למאונט זאת תהיה היד שהכי קל לי לתקוף. עליה אני יכול לעשות בריח עם הכתף והסנטר שלי או ג'וג'י. אם אין לי את היד הרחוקה באנדרהוק, המטרה שלי תהיה להצמיד את היד הרחוקה שלו לגוף שלו בעזרת היד הרחוקה שלי, כי המטרה הסופית שלי היא להעלות ישר את הרגל הרחוקה למשולש. כדי לעשות את זה אני צריך להצמיד את הרגל שלי, שקרובה לראש שלו, צמוד לגוף שלו. היד שקרובה לראש תרים את הראש שלו טיפה למעלה ועכשיו לרגל השניה שלי יש דרך להגיע מתחת לראש שלו בתנועה אחת!

2. אמריקנה- אם היד של היריב מגיעה למצב של האות "ר" לכיוון הראש, זאת ההזדמנות לבריח אמריקנה. אני תופס את פרק כף היד של היריב ואם היד השניה תופס את פרק כף היד שלי. לאחר מכן, אני לוקח את היד הלכודה של היריב לכיוון הצלעות שלו, תוך כדי שאני מצמיד אותה כמה שיותר למזרן. כל זה מוביל ללחץ על המרפק ולהכנעה.

3. קימורה- אם היד של היריב מגיעה למצב של האות "ר" לכיוון הרגליים, זאת הזדמנות לקימורה. כמו באמריקנה אני תופס את פרק כף היד של היריב ואם היד השניה תופס את פרק כף היד שלי. לאחר מכן אני צריך להרים את הרגל הקרובה לראש של היריב מעליו. במצב זה היריב ינסה להדביק את היד שלו לגוף, ועלי לשחרר אותה בכוח מספיק כדי להעביר אותה אל מאחורי גבו, ולאחר שהצלחתי להביא את היד הלכודה לכיוון האוזן של היריב, זה ייצור לחץ כל הכתף ולכניעה.

4. בריח יד ישרה- אם אני תוקף את היד של היריב בקימורה או אמריקנה לרוב היד שלו תגיע למצב שהיא ישרה. כאשר היא מגיעה למצב אני תופס ביד אחת את פרק כף היד שלו, את היד השניה אני מעביר מתחת למרפק שלו ותופס את פרק כף היד שלי. לאחר מכן אני מצמיד את המרפקים שלי כדי ליצור מרווח לנעילה וכאשר אני אדחוף את פרק כף היד לכיוון המזרן, אצור את הנעילה.

5. למדנו גם שאני לוכד את היד הרחוקה באמצעות תפיסת הדש של עצמי ולהתחיל תנועה לכיוון פוזיציית צפון-דרום (ואם מתאפשר לקחת קימורה). אני ממשיך עד שאני מגיע לצד השני (היד של היריב עדיין כלואה אצלי). תופס משהו אצל היריב (חליפה או חגורה) כדי להמשיך ללכוד את היד שלו. יורד עם החזה למטה כדי להעמיס את היריב ולגרום לו לשכב על הצד מה שיפתח לי את הדרך לתפוס לו את הגב, ומשם להתקפות מתפיסת גב.