שער הכניסה לאושוייץ

יזכור

אנו בני הדור השני והשלישי לניצולי השואה, נזכור ולנצח לא נשכח את סבותינו וסבינו, דודותינו ודודינו ויתר בני משפחותינו, ילדים, זקנים וטף, שנרצחו בצורות שונות, איומות ואכזריות במחנות ההשמדה, במחנות הריכוז, בגיאיות ההריגה, בגטאות, ביערות ובמקומות המסתור - בידי הנאצים ומשתפי הפעולה עימם. נזכור ונשמר את תרבותם ואת אורחות חייהם של בני משפחותינו הנספים. נזכור ונילחם ללא לאות בניסיונות בעולם לחדש את האנטישמיות ולהכחיש את השואה. נזכור ונוקיר את מעשיהם האציליים והאמיצים של חסידי אומות העולם, בני הלאומים השונים, שהלכו אחר צו ליבם וסיכנו את חייהם ואת חיי קרוביהם להצלת יהודים. נזכור ונעביר לדורות הבאים, כלפיד בוער באש תמיד, את זעקתם האחרונה של קרובינו, לנקמה. נזכור ונספר מדור לדור את קורותיהם של משפחתינו ניצולי השואה שנמסרו לנו בדם לבם, למען לא יישכחו לעולם. נזכור וניאבק על זכותם של משפחתינו, ושאר ניצולי השואה, להזדקן בכבוד במדינת ישראל, היקרה כל כך לליבם ולליבנו.