למה טבעונות?


יש סיבות רבות לטבעונות, העיקריות שבניהן נתמכות על נימוקים מוסריים, בריאותיים, אקולוגיים ודתיים. לא כל טבעוני מקבל את כל הסיבות.

בפן הדתי החלטתי שלא להרחיב, מפני שאני באופן אישי לא מתחבר לדעות אלה. לעומת זאת הפן המוסרי מאוד נוגע לי וכמובן בריאות ואקולוגיה.

האתר נכתב ע"י רפאל בר