מוסר

גרימת סבל לבעלי חיים זהו דבר פסול אשר מהווה עיקרון מוסכם על ידי כל הטבעונים. לדעתי האישית אוכלי הבשר מנצלים לרעה את הכוח האנושי שיש להם על פני בעלי חיים (שכן המילה "בעלי מוות" מתאימה יותר), הם מתנהגים אליהם כאל רכוש וגוזרים עליהם עונש מוות.

בנוסף אין לאכול או לעשות שימוש בחלב ומוצריו שכן הפקתם גורמת סבל לבעלי חיים, בין אם על ידי רציחתם ובין על ידי גידולם בתנאים לא הגיוניים (לצורך הספקת חלב ומוצריו). תנאים אלו כוללים כליאה בכלובים מזוהמים ובצפיפות מינימלית, הפרדת עגל מאמא שלו (מחזה קשה לצפייה), פגיעות גופניות בכדי להקל על עבודת של עובדי המשק (כמו חיתוך הקרניים של העגלים או קטימת מקור האפרוחים ללא הרדמה), כווייה של חיות בקרח יבש או בברזל לצורך סימונן, ושינוי גנטי של בעלי החיים למטרות רווחיות. המתת בעלי חיים נגרמת לא רק בתעשיית הבשר אלה היא קיימת גם בתעשיית הביצים, 15,000 אפרוחים זכרים נגרסים ביום בעודם בחיים.

salad
האתר נכתב ע"י רפאל בר