אקולוגיה

עוד סיבה לצדד בתזונה טבעונית היא משיקולים סביבתיים. על פי מאמרים שקראתי קיים נזק רב מגידול בעלי מוות לצורכי שימוש בבשר. ב-2010 התפרסם דו"ח של הקרן העולמית לחיות בר בשם "כוכב הלכת החי", הכולל בתוכו קריאה להפחתה משמעותית בצריכת המזון מהחי כאחד האמצעים העיקריים להתמודדות עם בעיות סביבתיות.‏ על-פי מחקר שפורסם ב-2014, הפחתה משמעותית בצריכת המזון מהחי היא הכרחית על-מנת לעמוד ביעדים שקבע האו"ם להפחתת פליטת גזי חממה.‏

salad
האתר נכתב ע"י רפאל בר