בנייה ירוקה

רקע

בנייה ירוקה היא גישה מערכתית כוללת לתכנון,לבנייה ולתפעול של בניינים במטרה לחסוך אנרגיה, מים וחומרי גלם,המיושמת משלב התכנון המוקדם ועד לשימוש בבניין.
גישה זו נועדה להשפיע הן על המשתמשים בבניינים ובסביבתם הקרובה והן על הקבלנים הבונים אותם, על ידי צמצום הצריכה של המשאבים המתכלים ושיפור התנאים בסביבה הבנויה.
בנייה ירוקה יוצרת סביבת שהייה בריאה ונוחה תוך הימנעות ככל האפשר, מפגיעה במשאבים טבעיים מתכלים ובאיכות הסביבה.

בניין עם שיחים שיטת בניה מבודדת בעזרת גינות בניין עם גינות בניין עם עיצוב יפה ובנוי בצורה ירוקה עיר ירוקה


בנייה ירוקה באה לידי ביטוי בשימוש בחומרים ידידותיים לסביבה ובחומרים ממוחזרים ותכנון שיאפשר חיסכון מקסימלי באנרגיה.
באתר זה נציג את יתרונותיו של הבנייה הירוקה וגם נסביר כיצד לממש את עקרונתיו של בנייה זו.