לוגו נצר סרני

חקלאות נצר-סרני

חקלאות נצר-סרני

קיבוץ נצר-סרני שוכן ליד באר-יעקב ונס-ציונה. הקיבוץ הוקם בשנת – 1948 ע"י ניצולי שואה שרובם היו
ממחנה הריכוז בוכנוואלד בפולין. הם התיישבו בחווה החקלאית שנוסדה ע"י הגרמנים (חוות שפון)
שהיום מכונה גם "חוות אלנבי". על כן, לפני שקיבל הקיבוץ את שמו הוא נקרא "קבוץ בוכנוואלד".

בשנת 1950 שונה שמו לקיבוץ "נצר" שהמשמעות היא נצר של הגזע שנכרת בשואה שממנו יתפתח העץ
מחדש. זהו גם סמל הקיבוץ.

בשנת 1952 הצטרפו כ-50 משפחות מקיבוץ גבעת- ברנר. הם ביקשו לשנות את שם הקיבוץ לנצר-סרני, על
שמו של אנצו סרני, שהיה ממקימי יחידת הצנחנים היהודית במלחמת העולם השנייה. תפקיד היחידה היה
ליצור קשר עם יהודים פרטיזנים מעבר לקווי האויב. אנצו נתפס והוצא להורג בשנת 1944 בעת ביצוע
משימה.

חריש שנת 1983 זריעה בשדה

בשנת 2000 התקבלה ההחלטה על הפרטת הקיבוץ. נקבע כי יש לשנות את האורח החיים בקיבוץ ל"קיבוץ
מתחדש", כך שהחברים בקיבוץ אינם חיים בצורה שיתופית וכל חבר רשאי לחיות את חייו כראות עיניו.

עיקר עיסוקו של הקיבוץ הוא בחקלאות. בין הגידולים ניתן למצוא: כותנה, בוטנים, חיטה, אבטיח ועוד.
החקלאות הייתה מאז ומתמיד מקור לגאווה הקיבוצית והייתה חלק מן האתוס של הקיבוצים בארץ.
העובדים בחקלאות נחשבו ל"טובים שבטובים".

התבואה החקלאית הוצגה לראווה בחגי שבועות ובתקופות של קציר או קטיף על הקיבוץ היה נרתם
למשימה.

אתר הזה מוקדש לחקלאות הקיבוץ.שדות הקיבוץ ברמלה