דף הבית

אתר זה מנסה להסביר קצת מעולמו של יוצא בשאלה – חרדי לשעבר, ולסקור כמה מאפיינים של החברה החרדית ושל קהילת ה"יוצאים בשאלה". האתר הוא חלק מתרגיל של הקורס בפיתוח אתרים בשנה ב' בלימודי הנדסת תוכנה במכללת שנקר.

בחרתי לעשות אתר על חרדים ויוצאים בשאלה מכיוון שאני חרדי לשעבר שעדיין מרגיש קשר מסוים לחברה החרדית, גם אם אני מתמקד בעיקר בזווית הביקורתית. אישית אני מרגיש נוח יותר עם ההגדרה "חרדי לשעבר", מכיוון שחלק ניכר מהזהות האישית שלי מורכב מרגשות וחשיבה דתיים שאני לא יכול להתנתק מהם. כחרדי לשעבר, אני עדיין מרגיש קשר ועניין חזקים לחברה החרדית על מגוון התכונות והמאפיינים שלה. אסקור כאן בקצרה את המגוון הסוציולוגי של החברה החרדית, הפוליטיקה והחינוך, ואנסה לעמוד על רעיונות מרכזיים במחשבה החרדית. מאידך אעמוד על מאפיינים מרכזיים של חרדים לשעבר, על הסיבות שהניעו אותם לעזוב את הקהילה החרדית, הקשיים שעומדים בפניהם במהלך היציאה, וגורמי סיוע שזמינים עבורם.

אני אנסה לעמוד על מאפיינים כלליים מנקודת המבט הסובייקטיבית שלי. התוכן מבוסס על הידע האישי שלי, ולכן לא אציג כאן ביבליוגרפיה על הדברים שכתבתי.