w

AirPort Passengers

סוגי נוסעים בשדה תעופה:

שלום לכולם, באתר זה אסקר בהרחבה את סוגי הנוסעים והמאפיינים שלהם בשדה התעופה בן גוריון בישראל.

רקע כללי:

שמי אור אדר, וביום יום אני עובד כבודק בטחוני בשדה התעופה.
במהלך עבודתי נתקלתי רבות בסוגי נוסעים שונים ועם הזמן שמתי לב למאפיינים אשר חוזרים על עצמם בין מוצא הנוסע , הדרכון שלו, וההתנהגות וההתנהלות שלו בשדה התעופה.
באתר זה אסקר את סוגי הנוסעים ואחלוק חוויות שחוויתי אני עם אותם נוסעים.