`

שטח ההחלפה הוא המקום בו המתחרים מבצעים את פעולות ההחלפה בין שחייה לרכיבה ובין רכיבה לריצה. בחלק מהתחרויות קיים שטח החלפה אחד (לרוב בתחרויות הקצרות טריאתלון ספרינט/אולימפי) ובחלקם שני שטחי החלפה. שטח ההחלפה מכונה לרוב T1 (ההחלפה בין שחיה לרכיבה) ו-T2 (החלפה בין רכיבה לריצה).
שטח ההחלפה הינו אסור לכניסת כל מי שאיננו מתחרה החל משלב הכניסה להתארגנות לפני התחרות ועד לשלב הוצאת הציוד בסופה של התחרות.

לשטח ההחלפה ישנם חוקים מיוחדים:
אסור להזיז ציוד ו/או אופניים של מתחרה אחר. רק לשופט מותר להזיז ציוד של מתחרים.
כחצי שעה עד שעה לפני תחילת המקצה הראשון יוכרז שטח ההחלפה כ"סטרילי" וכל המתחרים נדרשים לצאת ממנו. שהיה בשטח ההחלפה ללא אישור שופט תביא לפסילת המתחרה.
אסור להחליף בגדים במהלך התחרות (פרט לחליפת שחיה) – מותרת רק לבישה של ביגוד נוסף – חולצה, נעליים, גרביים.