דף הבית

הדרכה הינה תהליך של שינוי והקניית יכולת כלשהי או יצירת הנעה לפעולה. את תהליך השינוי מוביל לרוב מדריך שמקנה יכולת לחניכיו.
היכולת המוקנת בתהליך ההדרכה יכולה להיות פרקטית, קוגניטיבית, או אחרת.
להבדיל מהוראה לשמה, בה מעביר המורה ידע לתלמיד על ידי הצגתו, יוצר המדריך את השינוי באמצעות מתן גירויים, המפתחים מיומנויות.
השינוי, בין אם הוא ההתפתחות של יכולות או יצירת הנעה, צריך להיעשות באופן הדרגתי ומבוקר.

המדריך צריך לפעול על פי מספר עקרונות הדרכה המתייחסים לתוכן ההדרכה למדריך עצמו, לטכניקת המסירה ולתנאי הסביבה.
מטרות העקרונות הן לסייע למדריך להעביר את המסר שלו לקהל בצורה טובה וברורה, לעורר עניין, להשיג את תשומת הלב המרבית של הקהל, לשתפו ולהלהיבו. שימוש נכון ומתאים בעקרונות אלה יביאו לתוצאה מיטבית.

לרשות המדריך עומדות מספר מתודולוגיות מתוכן יוכל לבחור את המתאימה לתוכן, לקהל היעד ולסביבת ההדרכה
מתודות בתחום ההדרכה הינן שיטה להעברת מסר, העברת מידע או חקירת נושא המשמשות במסגרת של פעולת הדרכה.
השימוש בהן מאפשר חוויה עשירה יותר של החניך, מגדיל את רמת המעורבות ושיתוף ההדרכה ומסייע להפנמת הנושא.
המתודה מגבירה את העניין בנושא על ידי שימוש באמצעים שאולים מתחומים מגוונים: דרמה, בידור, ועוד. המתודה תיצור הזדהות רבה והעמקה בנושא על מנת לבצע את המשימה באופן הטוב ביותר.