הכפתור הזה יגדיל את הכתב של הטקסט

הבניין בטיחותי - הבניה לא!

image of driving truck

עובדים בטוחים

שאתה נוסע מהר ומסכן את חייך וחיי אחרים סביר מאוד שתיתפס די מהר. לאחר שנתפסת רשויות האכיפה ידעו טוב מאוד ללמד אותך שאסור לנהוג כך.
אוקיי, אתה מסכן הרבה אנשים שאתה נוהג ככה. אז צריך לעצור אותך. ושאתה מסכן את עצמך?! זה הבעיה שלך לא? אז זהו שלא. אם תיסע ללא חגורת בטיחות יעצרו אותך ויתכן שתשלם הרבה כסף על כך שלא דאגת לעצמך.
טוב מאוד. יש מישהו שדואג שלא נפגע בעצמנו.
מה קורה בעבודה?! במיוחד בעבודה שמוגדרת בין המסוכנות שיש בעולם – בנייה.
אף אחד לא בודק שהפיגום שאתה עובד עליו מספיק טוב וחזק. אף אחד לא אוכף את העבודה וזה מתחיל בכלים שנקברים מתחת להריסות עד לעבודה על פיגום נוסע. עם חלוף השנים אנחנו עדים לעוד ועוד הוראות בטיחות והגבלות שאותם אנחנו צריכים לאכוף. השאלה שכל הזמן נשאלת היא, למה?! אנחנו נוהגים ככה כבר עשרות שנים ופתאום יוצא חוק חדש?! התשובה לכך היא שהאחראים לבטיחותנו לחוקים לומדים כל הזמן איך היה אפשר למנוע.
עם זאת, הגבלות בטיחות בתחום הבניה נשארה מיושנת כמו שהיא ואכיפתה קשה עד לבלתי אפשרית. האחריות שלוקחים אותם קבלנים על חייהם של עובדיהם הינה אחריות ענקית ללא שום ידע וניסיון בתחום. בהמשך תוצג ראיון עם קבלן בניה ושיפוצים בעל ניסיון של עשרות שנים בתחום ומהמובילים בתחום.

קצת נתונים...

עסקי הבניה והשיפוצים ממוקמים במקום התשיעי לאחר ששמונת הראשונים הינם מקצועות אשר הסיכון בהם נובע מחומרים כימיים זיהומים ומחלות.

ישנה חובה חדשה שנכנסה לתוקף בפבואר 2013 שמחייבת קבלנים לעבוד עם תוכנית בטיחות וסיכונים וחובה זו לא חלה על כולם אלא רק על עבודות המתבצעות תחת הקטגוריות הבאות:
  • אתר בנייה שמועסקים בו "בו זמנית" 50 עובדים ומעלה כולל עובדים של קבלני המשנה.
  • באתר שגובהו הסופי מעל ל50 מטר.
  • באתר שבו מוצבים שני עגורני צריח ומעלה.
  • כל אתר אחר שנדרש לעשות כן על פי דרישת מפקח העבודה, התקנה החדשה חידדה את הדרישות: קבעה את החובה להכין תכנית ניהול הבטיחות על כל "מבצע בנייה" המעסיק בו זמנית באתרי בנייה: 50 עובדים ומעלה כולל עובדים של קבלני המשנה. הטילה על מבצע הבנייה )שהוא מנהל החברה( את האחריות להכנת תכנית ניהול בטיחות באתרי בנייה. חידדה את המונח "תכנית ניהול בטיחות באתרי בנייה". הוסיפה את החובה לערוך סקר סיכונים בכל אתר מאתרי החברה. קבעה כי הכנת תכנית ניהול בטיחות פוטרת את מבצע הבנייה מהחובה להכין תכנית ארגון הבטיחות על פי תקנה לתקנות 166 לתקנות הבטיחות בעבודות בנייה.

ראיון עם קבלן

ראיון עם קבלן שלמעלה מ15 שנים בענף הבניין.
כמה עובדים תחת הנהלתך?
כ15 עובדים
האם כולם עובדים בו זמנית באתר אחד?
לא, העובדים מפוזרים תחת מספר אתרים.
האם ישנם עוד אנשים באתר חוץ מהעובדים שלך?
כן, יש קבלני משנה עם עובדיהם ובעלי הקרקעות יכולים להיות נוכחים גם.
האם אתה תמיד נוכח בפעם הראשונה שעובד/קבלן משנה מגיע לאתר?
לא, מאוד תלוי בנסיבות, רוב הפעמים אני אכן נוכח.
מי אחראי הבטיחות שאתה לא נוכח?
אין דבר כזה אחראי בטיחות, יש מנהל עבודה שהוא אחראי לכך שכל מה שדרשתי אכן מתבצע אבל העובדים מאוד מנוסים ולכן הם דואגים לעצמם.
האם אתה מעביר נהלי בטיחות לעובדים לפני כל עבודה?
אני אשקר אם אומר שכן, אך בטוח שאני מכסה את הדברים הקריטיים כמו קירות מסוכנים או סדקים שמעידים על מבנה לא יציב ואומר לעובדים איך לעובד ובאיזה צורה.
האם אתה חושב שהאחריות לביטחון שייכת לעובדים או לך?
האחריות לבטיחון שייכת לכולם.

מקורות

בדף הבא מוצג לינקים של כל המקומות מהם נלקחו התמונות באתר. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14