logo

חקלאות קלנסווה

חקלאות קלנסווה

ההתיישבות בקלנסווה התחיל מאז 200 לספירה ככפר חקלאי בזכות אדמתה הפורה.
עד שנות ה90 ההתפרנסות של הכפר היה רק בחקלאות .
עד היום 90% מהאדמה החקלאית מושתלים בתות שדה כי האדמה שלה מיוחדת שהיא מתאימה מאוד לטיפוח תות שדה.
השיא של החקלאות בקלנסווה היה בשנות ה70 וה80 שהיה שני-שליש מהפקת התות שדה בישראל בא מקלנסווה .

קלנסווה
בשנות האחרונות מצב ההחקלאות התדרדר מאוד לסיבות האלה :

* כל שנה יותר ויותר תושבים עוזבים את החקלאות והולכים וכיוון התעשייתי למשכורת חודשית פחות תנודתיות.

* המצב הכלכלי במדינה לא מעודד להיות חקלאי ,
בשנות ה70 וה80 הגדלת תות שדה בשתיים או שלושה דונמים היה מספיק לגרום למשפחה לחיות מצב חיים טוב מאוד ,
היום אם מגדלים ב25 דונום בקושה מספיק לחיות מצב טוב .

* קלנסווה מוקפה בכל הכוונים בקיבוצים ,וזה גורם להגבלת ההתרחבות למרות התפתחות האוכלוסייה הגדולה וזה גורר לעלית המחיר של הקרקע ברמה גבוה מאוד ביחס לאיזור. קלנסווה