ברוכים הבאים

מכיוון שהודיעו לנו שבמלכויותינו היו כמה נוצרים רעים שהתייהדו ובגדו באמונתנו הקתולית הקדושה, והסיבה הגדולה לכך הייתה – הקשר בין היהודים והנוצרים ... לכן, אנו בעצתם ועל פי ראייתם של כמה מן הכמורה, האצולה הגבוהה והנמוכה של מלכותנו, ואנשי מדע ומצפון אחרים מן המועצה שלנו, בהיותנו חושבים על כך רבות, הסכמנו לצוות לגרש את כל היהודים והיהודיות ממלכויותינו...
מתוך : "Edicto de Granada" - צו גרנדה, 31 במרץ 1492

כך חתמו מלכת קסטיליה, איזבל הראשונה, ומלך ארגון, "פרדיננד הקתולי", בצו ממלכתי, בשנת 1492.

כ-500 שנים מאוחר יותר, ואין סוף תהפוכות באחת מהאימפריות החשובות באירופה, הודעה ממלכת ספרד על "זכות שיבה ליהודים מגורשי ספרד".

כך מצאתי את עצמי, יליד ישראל ובן למשפחה ממוצא מרוקאי, במסע שורשים ארוך ומפרך, על מנת לזכות בצדק היסטורי עבור משפחתי. מסע אשר במהלכו למדתי על משפחתי יותר מכפי שידעתי שאפשר ללמוד. אילנות יחסין בני 150 שנה, כתובות מעותרות בנוסח ספרד, ואפילו צילום מרגש של בית הכנסת של סבא (רבא) מאיר בקזבלנקה הם רק חלק מהאוצרות שנגלו לי במהלך מסעי. תוסיפו לכך חקירה על ספרד של לפני המלחמה (או יותר נכון, יסודותיה), על הקשר היהודי-ספרדי, על הגרוש ועל התקומה.

mapa