הקדמה

אתר זה יעסוק בהשפעות אשר הובאו וקודמו על ידי הרבנות הראשית לישראל.
אתר זה אינו בא לפגוע באף אדם אלה להפך הוא בא להראות את האמת לגבי ניצול היהודות
בארץ ישראל ולהראות כיצד ניצול זה פוגע באזרחי מדינת ישראל.

הרבנות הראשית לישראל היא יחידת סמך במשרד ראש הממשלה שבראשה עומדים שני הרבנים הראשיים לישראל - הרב הספרדי, שהוא נשיא ביה"ד הרבני הגדול, והרב האשכנזי, שהוא נשיא מועצת הרבנות הראשית.

לפי אתר הרבנות, היא "הסמכות ההלכתית והרוחנית העליונה היא הכתובת המרכזית לבירור ולליבון שאלות מהותיות העולות בחיי המדינה ותפקידה להדריך ולכוון בדרך הטוב את כלל ישראל והציבור כולו".

מנגד, נטען שהיא ושלוחותיה ברשויות המקומיות "משמשות בעיקר כלי לחלוקת השפעה פוליטית, מינויים, תקציבים, מכוניות צמודות ושאר כיבודים".
כוח ההשפעה של הרבנות הראשית

לרבנות הראשית בישראל יש כוח השפעה בנושאים מאוד מרכזיים וחשובים בארץ ישראל כך שההשפעה שלה משפיע על כלל אזרחי ישראל ואין שום קשר לעדתו יהודי ערבי נוצרי חילוני או מסורתי גוף זה משפיע על כמה גופים מרכזיים בישראל כגון:


 • כפייה דתית.
 • חתונות וגירושים בארץ.
 • משרד חינוך.
 • התקציבים לישיבות ולרבנים.
 • שלחי הרבנות.
 • פתרונות לכפייה הדתית

  חתונה אזרחית

  מטרת חתונה אזרחית להוביל ולקדם פיתוח ועיצוב של טקסי חיים ישראלים, רלוונטיים ונגישים לציבור החילוני בארץ ובחו”ל, ובכך לתת מענה לציבור המנוע מלהינשא במדינת ישראל על פי החוק הקיים (עולים ובני עולים מארצות חבר העמים, ועוד), או למי שאינו חפץ בשל השקפתו להיזקק לשרותי הדת הרשמיים. לכל אלה אנו מציעים אפשרות לקיום טקסי חיים (בנוסח ההלכה או שלא בנוסח ההלכה) המתאימים למציאות היהודית-ישראלית המתהווה כאן ועכשיו.

  תנועת ישראל חופשית

  תנועת ישראל חופשית היא תנועה אזרחית, לא מפלגתית, הפועלת למען שינוי מערכת היחסים בין הדת והמדינה, הבטחת חופש במרחב הציבורי ולכינון חברה חופשית, פלורליסטית ודמוקרטית ברוח הציונות ומגילת העצמאות.

  השגחה פרטית - כשרות קהילתית

  'השגחה פרטית' היא עמותה שהציבה לעצמה מטרה ברורה: להחזיר את הכשרות בישראל לידי הציבור.

  תוך מחויבות מוחלטת להלכה, בלי פחד, בלי רגשי נחיתות ובלי פשרות – 'השגחה פרטית' נענתה לדרישה שהלכה וגדלה בשטח: דרישה לכשרות שאפשר לסמוך עליה, כשרות שאפשר לעבוד איתה, כשרות שאיננה תלויה ביחסי שררה, כשרות שאינה מושפעת משיקולים כלכליים זרים, כשרות שהיא אמיתית במהותה – ולא בירוקרטית או אינטרסנטית.