סיפור אישי על נכות


באתר זה אעסוק בנושא הנכות הפיזית.

אציג סיפור אישי של חברה קרובה נכה,אשר מתמודדת עם הנכות ביום יום.

אפרט על הקשר שלנו,כיצד הכרנו ואציג אירועים וחוויות שעברנו יחד תוך כדי ההתמודדות שלה עם הסביבה כנכה.

בנוסף, אציג ואציע מספר דרכים כיצד אפשר להנגיש את הסביבה עבור נכים על מנת להקל עליהם : דברים שבאים לידי ביטוי בכל תחומי החיים.

כמו כן, אביא זווית אישית כיצד ניתן להגדיל את המודעות לקבלת השונה.

מה זה נכות? : "נכות היא אי כשירות חלקית או מוחלטת באחד או יותר מתפקודי האדם. נכות יכולה להיות גופנית, קוגנטיבית או נפשית הנובעת ממום מולד או מפגיעה פיזית או נפשית עקב מחלה , תאונה, זדון וכדומה".רמת הנכות משתנה בצורה קיצונית החל מנכות קלה (צליעה קלה למשל) ועד לשיתוק כמעט מוחלט.


Maya Riklis