logo

משמר העמק

קיבוץ משמר העמק

מזווית אישית

entrence

קיבוץ משמר-העמק נמצא בחלקו המערבי של עמק יזרעאל. כ-5 ק"מ מדרום ליוקנעם עילית. משקיף על עמק יזרעאל ומכאן שמו. הקיבוץ נוסד ב-1922 בידי חברי תנועת "השומר הצעיר" מפולין.

משמר-העמק נמנה עם ארבעת הקיבוצים שייסדו ב-1927 את תנועת הקיבוץ הארצי. שהייתה חלק ממפלגת הפועלים המאוחדת (מפ"ם)שהייתה המפלגה השנייה בגדלה במוסדות הנהגת הישוב. ב-1931 הוקם במשמר-העמק מוסד חינוכי ייחודי לתנועת השומר הצעיר ובו למדו בשיטות חדשניות נערים ונערות מכל קיבוצי התנועה. ערב פרוץ קרבות מלחמת השחרור, היה הקיבוץ מחסום בדרכו של צבא ההצלה הערבי בפיקודו של "פאוזי קאוג'י. בקרב שנמשך כ- 10 ימים וכלל לראשונה הפגזת תותחים על ישוב יהודי, הובסו כוחות צבא ההצלה והאזור פונה מעשרות כפרים ערביים שאכלסו את מערב עמק יזרעאל לכוון חיפה. בשנות ה-40 (תחת שלטון המנדט הבריטי) שימשה החורשה הגדולה שליד הקיבוץ כמקום אימונים מרכזי ליחידות הפלמ"ח, בהן המחלקה הגרמנית והמחלקה הערבית וקורסים שונים. משמר העמק נמנה עם קיבוצי "הזרם השיתופי" בתנועת התק"ם. קיבוצים אשר שומרים על אורח חיים שיתופי מלא ושומרים על העקרונות המסורתיים של הקיבוץ. במהלך שנות החמישים והשישים היה הקיבוץ בעיקרו ישוב חקלאי, שהצטיין בפיתוח זנים חדשים של תפוחים וכן בגידולי שדה (היה מחלוצי גידול הכותנה בהשקייה) בשנות השבעים החל המעבר להתבססות על תעשייה וגם בתחום זה היה משמר העמק מחלוצי תעשיית הפלסטיקה בארץ. היום קיבוץ משמר-העמק הנו קיבוץ מבוסס מאוד ואוכלוסייתו מהגדולות בקיבוצי התנועה.

אני כבן הדור הרביעי למייסדי הקיבוץ חש חיבור וקשר עמוק אל המקום אל הנופים ואל האנשים ולכן מייצג האתר הזה את בחירתי להראות את הקיבוץ דרך משפחתי שבה שזורים כל דורות הקיבוץ משפחתי המורחבת הנה מהגדולות בקיבוץ.

מגיש עדי קנטור