אודות האתר

אתר זה נבנה במסגרת הקורס "שיטות וכלים בפיתוח אתרי אינטרנט" תחת נושא עלייתם לישראל של סביי וסבתותיי מעירק. במסגרת יצירת הפרויקט הנ"ל, ניתנה לי ההזדמנות להתעניין, לחקור, לשאול, לגלות ולהבין את עברה של משפחתי. באתר זה, ניתן למצוא מידע על חייהם של סביי וסבתותיי בחלוקה לשתי תקופות, החיים בבגדד והחיים בישראל, תוך תיאור הקשיים איתם נאלצו להתמודד, תיאור הפרעות שנעשו על יהודי בבל, הסבר על מרכז מורשת יהודות בבל, תמונות וטופס ליצירת קשר.

היות וסביי וסבתותיי אינם בחיים, תהליך איסוף המידע כלל תשאול של דודיי ודודותיי הבכורים ועיון בעבודות שורשים משפחתיות שנכתבו בעבר.

אתר זה מהווה ערך סנטימנטלי עבורי ומאפשר לי לספר את סיפור עברה של משפחתי תוך מתן אפשרות לאנשים אחרים בני העדה העיראקית להזדהות עם הרקע הנ"ל וליצור תחושת שייכות בייננו. בנוסף, מידע זה ילווה אותי בהמשך חיי וכעת אני מודעת לעבר של משפחתי ואוכל להעביר הלאה לדורות הבאים את המידע הנ"ל.

נהניתי מתהליך יצירת הפרויקט על כל רבדיו, ואני שמחה שניתנה לי הזדמנות שכזו, לבחור נושא כה חשוב ולהעמיק בו.